...

Vorsers uit California hebben een studie uitgevoerd bij negen vrijwilligers die niet vaak in de oceaan gingen zwemmen, geen zonnebescherming gebruikten, de laatste 12 uur niet waren gaan zwemmen en de laatste zes maanden geen antibiotica hadden ingenomen.Bij elke deelnemer werd een huidwisser afgenomen aan de achterkant van de kuit en daarna mochten ze gedurende tien minuten gaan zwemmen. Zodra ze weer uit het water kwamen, werden opnieuw wissers afgenomen en vervolgens zes uur en een dag later.De vorsers hebben twee belangrijke vaststellingen gedaan. Ten eerste, voor het zwemmen verschilde de microbiota van de verschillende vrijwilligers sterk, maar na 10 minuten in het water was de microbiota van de verschillende vrijwilligers nogal vergelijkbaar. Die veranderingen waren echter maar van korte duur en na ongeveer 24 uur was alles weer in orde gekomen. Ten tweede, na nauwelijks tien minuten was de microbiota van de vrijwilligers gekoloniseerd door bacteriën uit de oceaan en bij elke vrijwilliger werden Vibrio species teruggevonden. De meeste Vibrio species zijn niet pathogeen, maar sommige species en met name Vibrio cholerae zijn pathogeen en veroorzaken cholera, vooral bij mensen met een verzwakt immuunsysteem. De hoeveelheid die op de huid werd gedetecteerd, was 10-maal hoger dan de hoeveelheid in het zoute zeewater. Dat zou erop kunnen wijzen dat Vibrio species affiniteit hebben voor de menselijke huid. (referentie: American Society for Microbiology, 22 juni 2019)https://www.asm.org/Press-Releases/2019/June/Ocean-Swimming-Alters-Skin-Microbiome,-Increasing