...

Op de site hebben artsen de mogelijkheid om naast standaard strips ook nog gepersonaliseerde strips te bestellen die ze zelf ontwerpen. Waarom zou een arts zoiets willen doen, gezien het reeds bestaande, rijke aanbod? "We kunnen het alleen maar vaststellen: sommige patiënten krijgen tijdens het afbouwen met een standaard strip toch nog onttrekkingsverschijnselen", zegt de Nederlandse onderzoeker. "In overleg met de arts moet dan een verder plan worden opgesteld. In veel gevallen zal worden gekozen voor stabilisatie zodat het lichaam van de patiënt de tijd krijgt om aan die dosis te wennen, waardoor de onttrekkingsklachten vaak weer zullen verdwijnen. Het afbouwen kan dan worden voortgezet. Er is alleen wel iets veranderd ten opzichte van de startsituatie. Door de onttrekkingsklachten waar de patiënt last van heeft gehad, weten zowel de behandelaar als de patiënt nu dat de snelheid waarmee eerder werd afgebouwd te hoog was. Er moet dus gekozen worden voor een langzamer afbouwschema. Omdat dat voor iedere patiënt anders kan zijn, is het nodig dat patiënt en arts samen kunnen kiezen voor het schema dat voor de patiënt passend is." "Nog een andere reden om afbouwschema's op maat mogelijk te maken, is dat de voorbeeldschema's op de site starten vanaf tweemaal de daily defined dose (de DDD) zoals die is vastgesteld door de WHO. Maar er zijn patiënten die op veel hogere doseringen zitten en ook bij die hoge doseringen kleine afbouwstapjes nodig hebben. Ook hier is dus een afbouwschema op maat nodig." Het ziet ernaar uit dat taperingstrips voor sommige patiënten echt wel een noodzaak zijn. Worden ze in Nederland vergoed? "Slechts twee zorgverzekeraars vergoeden taperingstrips", weet dr. Groot. "Ik vind het heel gek dat patiënten zelf moeten betalen als ze verantwoord met een medicijn willen stoppen, terwijl er wel voor dat medicijn wordt betaald als ze dat jarenlang of misschien wel levenslang blijven gebruiken. En ook voor alle kosten die kunnen ontstaan als mensen die te snel proberen te stoppen onttrekkingsklachten krijgen waardoor ze niet alleen ziek, zwak en misselijk kunnen worden, maar ook psychotisch, depressief, onrustig, agressief of suïcidaal of erger. Zorgverzekeraars moeten hier eens goed over nadenken... We weten niet hoe vaak het voorkomt, maar we weten dat mensen door zulke klachten bij afbouwen last kunnen krijgen van akathisie, wat zo'n ernstige hinder kan opleveren dat mensen die nooit eerder suïcidale gedachten of impulsen hebben gehad, tot suïcide overgaan."