...

Deze week stelde Ursula von der Leyen, de eerste vrouwelijke Commissievoorzitter, haar ploeg voor de volgende vijf jaar voor. Van Europa het eerste klimaatneutrale continent maken, de sociale dimensie en de marktdimensie beter met elkaar verzoenen, Europa klaarstomen voor het digitale tijdperk, ... De ambities van von der Leyen zijn groot. Dat geldt ook voor de impact van Europa op ons dagelijkse leven.Een blijvende aandacht voor preventie is een must. De lidstaten besteden gemiddeld slechts 3% van hun gezondheidsbudgetten aan preventie. De Europese Commissie moet de lidstaten daarover blijven sensibiliseren, met de oproep om in de toekomst 5% van het budget aan preventie te besteden, en dit over de verschillende domeinen heen (Health in all policies). Preventie betekent ook de impact van de milieuvervuiling op onze gezondheid verminderen. Europa moet daarbij o.a. streven naar strengere normen voor luchtkwaliteit en een strikter beleid rond chemische stoffen die ons omringen in ons dagelijkse leven (vb. discussie rond glyfosaat).