...

De ambities van minister Frank Vandenbroucke inzake patiëntenrechten zijn duidelijk en afgebakend. Zo blijft een patiënt een patiënt maar speelt hij een actievere rol in de definitie. Niet meer "de natuurlijke persoon aan wie gezondheidszorg wordt verstrekt, al dan niet op eigen verzoek" maar "de natuurlijke persoon die gezondheidszorg wenst te ontvangen of ontvangt". 'De toevoeging van de woorden "die gezondheidszorg wenst te ontvangen" zorgt ervoor dat ook wanneer een persoon nog zoekende is rond de gezondheidszorg die hij of zij wenst te ontvangen (bv. wat betreft de keuze van zorgverlener) zijn of haar rechten als patiënt ook moeten worden gerespecteerd', aldus de minister en zijn experten. In 2017 stelde Vlaams minister Jo Vandeurzen de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen voor onder het motto: personen met zorgnood aan het stuur. Het woord patiënt komt er niet meer in voor.