...

Artsenkrant brengt dit jaar opnieuw een maandelijkse reeks in samenwerking met Zorgnet-Icuro, deze keer rond het thema rond het thema 'patiëntenparticipatie'. Doorheen het jaar zetten we tien inspirerende initiatieven in de kijker.Volgende aflevering: AZ Groeninghe Kortrijk over het onthaalbeleid voor kwetsbare doelgroepen.