...

Ongeveer een maand na de start van het academiejaar zegt het orgaan dat alle Vlaamse geneeskundestudenten vertegenwoordigt, dat studenten "al verregaande aanpassingen" in het onderwijs opmerken. Volgens de vereniging laat de impact zich vooral voelen op niveau van de praktijkuren en infrastructuur. "Zo moeten studenten van de eerste bachelor geneeskunde aan de UGent zeker één dag per week van thuis uit lessen volgen, omdat er in het auditorium te weinig plaats is voor alle studenten", geeft VGSO als voorbeeld. Aan UGent zelf reageert men dat de beslissing om de quota te verhogen laat werd genomen, waardoor op korte termijn geen grotere accommodatie beschikbaar was. De Gentse geneeskundeopleiding beklemtoont dat het om een tijdelijke maatregel gaat. "Voor volgend academiejaar wordt een permanente oplossing gezocht, waarbij alle studenten de mogelijkheid zullen hebben de lessen op de campus te volgen." Wat het aanbod praktijkuren betreft, is de opleiding formeel: dat blijft voor alle studiejaren en voor alle studenten aan de faculteit hetzelfde. "Ook in de toekomst." In nog een ander voorbeeld - ook over UGent - klaagt VGSO aan dat het aantal evaluatiemomenten van de praktijkexamens verminderd wordt. "Het gaat hier om minimale ingrepen", zegt de opleiding geneeskunde UGent, "waarbij het aantal evaluatiemomenten op het niveau van het aantal studiepunten voor dat opleidingsonderdeel wordt gelijkgetrokken. Vooral omdat het aantal vaardigheidstrainingen niet verandert, heeft dit geen impact op de kwaliteit van het onderwijs. Dit kan vergeleken worden met een prof die beslist om vier examenvragen aan de student voor te leggen in plaats van vijf. Deze beslissing werd voor de verhoging van de startquota genomen, en zal de komende jaren geëvalueerd worden." Meer in het algemeen toont VGSO zich ook bezorgd over de financiering van de artsenopleiding. Vooral (het uitblijven van uitbreidingen in) klinische vaardigheidscentra en dissectiezalen zijn volgens VGSO in de nabije toekomst knelpunten. Ze vraagt "met aandrang" extra middelen vrij te maken om de kwaliteit van de opleiding geneeskunde te bewaren. Om de verhoogde instroom op te vangen maakte Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (NV-A) eenmalig 15 miljoen euro vrij. Daarnaast besliste de Vlaamse regering tijdens de recente begrotingsgesprekken om voor de Vlaamse opleidingen geneeskunde en tandheelkunde een recurrente financiering van tien miljoen euro te voorzien.Aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van UGent zijn ze alvast overtuigd dat ze met de voorziene middelen het hoge kwaliteitsniveau van de opleidingen kunnen blijven garanderen. "We zullen zoals altijd de studenten ook betrekken bij de voorstellen die we aan het uitwerken zijn."