...

De boodschap aan de Belgische politici is duidelijk: get your act together. Dat zal ook de boodschap zijn van de deelnemers aan de Klimaatmars op 10 oktober. De groene transitie en het aanpakken van de klimaatverandering kan je niet realiseren met kleine maatregelen. Hierbij alvast een checklist als geheugensteuntje: Kijk verder dan de volgende verkiezingen en stippel een traject uit om de klimaatsverandering aan te pakken op lange termijn. Kijk daarbij naar de opportuniteiten. Werk samen, over de verschillende beleidsniveaus en bevoegdheden heen. Promoot de wetenschappelijke bewijzen en aanbevelingen. Ondersteun en begeleid de kwetsbare groepen in onze samenleving in deze transitie. Steun op Europees niveau de implementatie van de nieuwe richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake luchtkwaliteit. Ga eind oktober met een duidelijk Belgisch standpunt en engagement naar de Internationale Klimaatconferentie van Glasgow.