...

"Een griepje," wordt smalend gezegd. "Daar ga ik me niet tegen laten vaccineren." Ik zou het nog kunnen begrijpen dat er twijfel is over de meerwaarde van het vaccin bij de algemene bevolking. Maar dat zelfs in de gezondheidssector een (gelukkig nog eerder beperkt) aandeel van de zorgbeoefenaars zich eerder negatief uitlaat over het influenzavaccin, daar kan ik niet bij. Zijn ze door gewenning zo blind geworden voor het gezondheidsrisico van het voortdurend muterende influenzavirus dat ze onbewust hun deontologische plicht verzaken?