...

De jongste weken gaat alle aandacht van media en van de medische wereld naar de epidemie/pandemie van het coronavirus SARS-CoV2. Dat mag ons uiteraard niet beletten om de evolutie van andere infectieziekten op de voet te volgen. Sinds hiv in 1981 als een nieuwe pathologie zijn eerste slachtoffers maakte, heeft de ziekte en vooral haar behandeling wereldwijd een grote evolutie gekend. Dankzij een efficiënte therapie is de aandoening van een letale naar een chronische ziekte geëvolueerd.Voor gezondheidswerkers die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze pathologie worden geconfronteerd, organiseert het Instituut voor Tropische Geneeskunde een reeks informatieve avondcursussen, tussen 21 april en 23 juni 2020.De cursus beoogt een globaal beeld te geven van alle aspecten die vereist zijn voor de opvang van een hiv-patiënt in een Belgische context. Het gaat onder meer over de leefwereld van mensen met hiv, de epidemiologie, de preventie, de diagnose, de medische en psychosociale aspecten en de therapiecounseling. De eerste les kijkt naar de impact van hiv-positiviteit op het dagelijkse leven van de patiënten, anno 2020. Hoe kan in diverse doelgroepen worden omgegaan met het hiv-stigma? Is hiv-activisme nog steeds nodig?Patrick Reyntiens, medewerker van Sensoa, zelf hiv-positief sinds 1985, brengt geregeld getuigenissen over 'leven met hiv', zowel voor scholen en andere organisaties als voor de pers. "Toen er nog geen efficiënte medicatie beschikbaar was, gingen de vragen vooral over doodgaan. Sindsdien zijn we geëvolueerd van 20 naar één pil per dag en is de levensverwachting van goed behandelde hiv-positieve patiënten nagenoeg dezelfde als die van hiv-negatieve personen. Dat belet niet dat er rond hiv toch nog een taboe heerst en dat de omgeving de diagnose vaak liever niet ter sprake brengt. Door er zelf over te zwijgen houdt de hiv-patiënt ook het taboe in stand. Dat is een vorm van zelfstigmatisering. Daarom vind ik het belangrijk om er zo open mogelijk over te praten. Sensoa Positief richt zich tot mensen met hiv, hun omgeving en professionele hulpverleners, dit in samenwerking met hiv-centra in Vlaanderen en Brussel. We leggen de nadruk op de kracht van contacten met lotgenoten. Stigmatisatie bestrijden blijft hoe dan ook een grote uitdaging. We merken dat hiv-positieve personen in de niet-hiv-gespecialiseerde zorg nog te vaak worden uitgesloten", stelt Reyntiens.Er zullen die avond ook een aantal hiv-positieve mensen aanwezig zijn, die als ervaringsdeskundigen vragen vanuit het publiek zullen beantwoorden. Zo zullen de belangrijkste uitdagingen rond hiv anno 2020 concreet aan bod komen.De volgende avonden zullen andere topics worden besproken, zoals de hiv-aids-historiek van 1981 tot 2020 of hoe een dodelijke ziekte een chronische pathologie werd, de epidemiologie en huidige situatie in België, de hiv-test in het kader van de preventie, de aanpak van personen met het hoogste risico, de drugproblematiek, de farmacopreventie (PrEP, PEP, TASP).In mei en juni komt de basisinfo over CD4's en virologie aan bod, het eerste bilan, de antivirale therapie, de opportunistische infecties, de cardiovasculaire risico's, hepatitis C,...Bijzondere aandacht wordt ook besteed aan de bestrijding van soa, de ontwikkelingen rond resistentie, hiv bij vrouwen en zwangerschap, de aanpak van bijzondere doelgroepen zoals homoseksuelen. Ten slotte worden ook een paar lessen besteed aan de sociaalverpleegkundige en psychologische begeleiding van hiv-patiënten en aan hiv in de Afrikaanse gemeenschappen in Vlaanderen.Deze lessenreeks over de huidige multidisciplinaire aanpak van hiv/aidsproblematiek richt zich tot artsen, verpleegkundigen en vroedkundigen, en tot docenten en studenten in deze verschillende vakken.