...

Middelen zijn cruciaal om een kwalitatieve opleiding te verzorgen. De opleiding tandarts is een zeer dure opleiding. Een stijging van het aantal studenten met 25% zonder een evenredige verhoging van de middelen voor praktijkonderwijs zal de kwaliteit sterk doen dalen. Het huidige contingent aan lesgevers en opleiders binnen deze opleiding is momenteel reeds zwaar belast en zonder bijkomend personeel kunnen we dit niet waarmaken. Ook de opleiding geneeskunde is niet meer wat ze vroeger was. Ze is niet meer eenvoudigweg te herleiden tot een groep van honderd studenten in een auditorium. We hebben het over extra groepen voor communicatieonderwijs, extra studenten in skills-labs, extra groepen voor intervisie, alsook activerende onderwijsvormen, die middelen en personeel vragen maar wel een uitstekende opleiding garanderen.