...

Open disclosure verwijst naar het open gesprek tussen een patiënt, zijn familie, verzorgers en andere ondersteunde personen enerzijds, en de betrokken zorgverleners anderzijds na een medisch incident waarbij er mogelijke schade is berokkend aan de patiënt. In het voorjaar van 2018 organiseerde het LIGB een studiedag rond het thema. "Na afloop merkten we dat er veel interesse was om naar een handleiding toe te werken", vertelt prof. Steven Lierman, hoogleraar Gezondheidsrecht LIGB en Centre for Public Law aan KU Leuven."Vandaag bestaan er in onze gezondheidszorgsector dan wel individuele initiatieven wat betreft de omgang met klachten en incidenten, een bredere gedragenheid door verschillende koepelorganisaties in de zorg ontbrak vooralsnog", legt Steven Lierman uit. Samen met het VPP nam het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid het initiatief om een document op te stellen met richtlijnen voor het aanvatten van een open disclosure-gesprek.Concreet gaat het om een geschreven handleiding, waarin het verloop wordt geschetst van een open disclosure-gesprek en de aandachtspunten in elk van de verschillende fasen. Prof. Lierman, die het project vanuit het LIGB leidt: "Wat is fundamenteel om écht tot open communicatie te kunnen overgaan? Dat geven we weer, van het moment dat het incident gekend is tot het uiteindelijke gesprek met de patiënt alsook de opvolging ervan."De hoogleraar gezondheidsrecht benadrukt dat het niet om een 'gouden standaard' gaat, "omwille van het feit dat goede, open communicatie sterk afhangt van het patiëntveiligheidsincident en interpersoonlijk aanpassingsvermogen vraagt van zowel de instelling als de zorgverlener".