...

Meer bepaald gingen de vorsers na of inname van zinksupplementen het risico op acute virale luchtweginfectie verlaagt bij mensen zonder voorafgaand zinktekort. Daarvoor hebben ze de gegevens doorgenomen van 28 gerandomiseerde, gecontroleerde studies bij 5.446 volwassenen, uitgevoerd tot en met augustus 2020. Geen enkele studie ging specifiek over het SARS-CoV-2. Bij analyse van de samengevoegde gegevens van 25 studies voorkwamen zinkpastilles en -neusspray vijf luchtweginfecties per 100 mensen per maand in vergelijking met placebo. Vooral het risico op ontwikkeling van ernstigere symptomen zoals koorts en griepachtige symptomen daalde sterk. Die resultaten zijn echter maar gebaseerd op drie studies. Bij wie wel ziek werd, verdwenen de symptomen gemiddeld twee dagen sneller bij gebruik van een zinkspray of vloeibare bereiding van zink sublinguaal dan met een placebo. Tijdens de eerste week van de ziekte was de waarschijnlijkheid van herstel bijna tweemaal hoger bij de proefpersonen die zink sublinguaal of als een neusspray gebruikten, dan in de placebogroep. Zinksupplementen verminderden de gemiddelde ernst van de symptomen niet, maar wel werd een klinisch significante vermindering van de ernst van de symptomen op de derde dag waargenomen. Er werd geen enkele ernstige bijwerking gerapporteerd.