...

Absenteïsme houdt zoveel meer in dan enkel de één- of meerdaagse afwezigheden. Het debat moet breder. Ook de mensen die bijvoorbeeld een maand of een jaar door ziekte geveld zijn, moeten weten waar ze aan toe zijn. Ook hierover moet het debat gevoerd worden. Zeker in het licht van de significante toename van het aantal langdurig zieken op beroepsactieve leeftijd op amper tien jaar tijd. Ik zou dus vooral de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen in het debat omtrent het ziektebriefje, vooraleer het kind met het badwater weg te gooien. Een afwezigheidsattest is geen waardeloos vodje papier, dat te pas en te onpas geschreven wordt. In essentie reken je erop, door dat 'papier' af te schaffen, dat de werknemer ten allen tijde zijn/haar verantwoordelijkheid neemt.