...

Waarom zieke werknemers allemaal verplichten een ziektebriefje bij de dokter te gaan halen, wanneer de overgrote meerderheid van hen alleen maar thuis blijft als het echt niet anders kan en meteen weer op de werkvloer zal staan zodra hun gezondheid dat weer toelaat? Zo'n 10% van de patiënten komt enkel op consultatie voor een ziektebriefje. Werkgevers vergeten blijkbaar dat die consultaties met belastinggeld betaald worden. Misschien moet men aan het einde van elk griepseizoen 10% van de totale huisartsenhonoraria verhalen op het bedrijfsleven? Het bedrijfsleven heeft meer te winnen door zijn werknemers te vertrouwen, dan te verliezen aan het oneerlijke ziekteverzuim van die enkele profiteurs. De voordelen die zo'n cultuur van vertrouwen oplevert in termen van welzijn, werknemerstevredenheid, productiviteit en loyauteit, zijn ontiegelijk veel groter dan dat men de huisarts als een veredelde prikklok inzet.