...

Het fenomeen is ondertussen welbekend: de zorgsector kampt met een acuut gebrek aan personeel. Zo vindt ook het grootste ziekenhuis van het land, de UZ Leuven, geen verpleegkundigen. Daardoor is tien procent van de bedden gesloten. En sommige ziekenhuizen sluiten noodgedwongen zelfs hele afdelingen. Ook duidelijk is dat bepaalde diensten meer te lijden hebben onder de personeelsschaarste. Zo blijkt uit een rondvraag van de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie dat 15% van de acute geriatrische ziekenhuisbedden niet open zijn. Een oplossing is niet direct in zicht. Al klopt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zich in een recent schrijven aan de ziekenhuisdirecteurs wel uitvoerig op de borst. Hij erkent de personeelstekorten en de moeilijke omstandigheden waarin de ziekenhuizen werken. Tevens lijst hij de genomen beslissingen op om de uitdagingen het hoofd te bieden. Onder meer verwijst Frank Vandenbroucke naar het sociaal akkoord dat hij twee jaar geleden met de federale non-profit sloot. "Belangrijk," zegt de minister, "maar het volstaat vanzelfsprekend niet om alle uitdagingen te beantwoorden. Daarom ben ik overleg opgestart over een 'Toekomstagenda voor het Zorgpersoneel'". Tot slot komt hij terug op andere bijkomende maatregelen die - volgens de minister - onmiddellijk inzetbaar zijn in de zoektocht naar bijkomende handen.