...

Enkel en alleen al voor de diensten cardiologie en urologie kunnen potentieel 1.045 overlijdens per jaar vermeden worden - 633 op cardiologie en 412 op urologie. Voorwaarde is wel dat het kwart slechtst scorende ziekenhuizen erin slaagt de 'outcome' te verbeteren tot de mediaan. Ter vergelijking: 1.045 is meer dan dubbel zoveel dan er jaarlijks doden in het verkeer vallen. Dat alles blijkt uit een simulatie door onderzoekers van het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid (LIGB) op basis van een grote dataset van meer dan 18 miljoen patiëntverblijven uit de periode 2008-2018. De Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG) van de FOD Volksgezondheid leverden de nodige informatie.