8,2 miljard in 2019

...

Het budget 2019 voor de ziekenhuizen bedraagt 8.270.605.509 ?. Dat globale budget dekt de ziekenhuisactiviteit die gedurende een jaar gerealiseerd wordt. Op 27 december 2018 keurde de Ministerraad het ontwerp-KB goed dat voor het jaar 2019 het globale budget bepaalt voor de fi nanciering van de werkingskosten van de ziekenhuizen. Ter vergelijking: het budget voor de ziekteverzekering werd voor 2019 door de Algemene Raad van het Riziv vastgelegd op 26,5 miljard euro.