...

Kamerlid N-VA; ondervoorzitter N-VA. Nu het ergste van de vijfde golf achter de rug is, vinden we het spijtig om te moeten vaststellen dat de lessen uit de covidcrisis blijkbaar nog te weinig tot het kabinet zijn doorgedrongen. De versnippering van de gezondheidszorg, het belang van preventie, de nood aan een duurzaam zorgsysteem, waarbij de verschillende zorgactoren dicht bij elkaar staan en vlot met elkaar communiceren. We lezen daar niets over in het plan van Vandenbroucke, zelfs niet in een voetnoot. De eerstelijnszones in Vlaanderen hebben bewezen dat ze een grote sterkte zijn en dat we klaar zijn voor geïntegreerde zorg, voor populatiegeneeskunde, waar ziekenhuizen één schakel van zijn. Laat elke gemeenschap evolueren volgens eigen behoeften en tempo.