...

Dokters, vooral specialisten, zien zichzelf graag als ondernemer. Dat illustreren ook de antwoorden op de enquêtevraag hoe ze tegenover co-governance, het medebeheer van artsen in ziekenhuizen staan. 90% is pro en slechts voor een kleine minderheid hoeft het niet. Het hoeft niet omdat ze zich willen concentreren op hun klinische praktijk (5%) of omdat het hen niet interesseert (1%). 'Geen mening' of 'niet op hen van toepassing' gold voor 4%. In het verlengde van het voorgaande verrast het niet dat artsen zichzelf zien als zelfstandige beoefenaars van een vrij beroep. Vier huisartsen en specialisten op vijf onderschrijft de stelling dat het statuut van zelfstandige vrije beroepsbeoefenaar het best afgestemd is op hun professionele activiteiten. Slechts kleine aantallen zijn voorstander van een ander sociaal statuut: ambtenaar (6%), bediende (6%) of 'niet nader gespecifieerd' (4%). 5% had geen mening/neutraal. Uit het politieke luik van deze enquête blijkt dat artsen 'de politiek' en de politici niet erg waarderen. Al leggen ze meer mildheid aan de dag voor het Vlaamse dan voor het federale beleid. De federale Vivaldi-regering onder leiding van premier Alexander De Croo (Open VLD) haalt geen goed rapport. Voor iets meer dan 54% is het een onvoldoende - dat wil zeggen nul tot vier op tien - terwijl ruim 45% meer dan vijf op tien geeft. Voor 28% volstaat vijf of zes op tien. De vakminister op Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) scoort nog een stuk slechter dan de regering waarvan hij deel uitmaakt. Niet dat het Vlaamse niveau nu zo hoog van de toren moet blazen. De coalitie van minister-president Jan Jambon (N-VA) voldoet voor twee derde (63%) met een score tussen 5 en 10. 37% geeft een buis. Dat resulteert globaal in een onvoldoende. De Vlaamse minister op Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V) doet het beter dan haar federale evenknie. Ze scoort bij bijna 58% meer dan 5 op 10, terwijl 42% niet meer dan 0 tot 4 op 10 over heeft voor haar beleid. Dat het federale niveau ervan langs krijgt, houdt ook wel verband met de politieke voorkeuren van het medisch korps. Artsen stemmen blijkens deze enquête op 12 juni massaal voor N-VA - dat geen deel uitmaakt van de Vivaldi-coalitie. De partij haalt een monsterscore van meer dan 46%. Verder volgen CD&V (net geen 10%) en Open VLD 9%. De andere partijen, inclusief Vooruit, de partij van Frank Vandenbroucke, schommelen rond de 5 à 6%. Wel zegt bijna 16% zijn stem nog in beraad te houden. Bij de Franstalige artsen zijn MR (40%) en Les Engagés (18%) het populairst. De kiesintenties van het medisch korps voor het Vlaams parlement zijn vrijwel identiek.