...

Er zou kunnen overgeschakeld van een arbeidsongeschiktheidsattest bij de huisarts naar een arbeidsgeschiktheidsattest. De focus leggen op wat de betrokken zieke wel nog kan en niet op wat hij niet meer kan. Meer omarmen, meer coachen elk in zijn vakgebied, meer begeleiden, meer positieve financiële stimuli, meer respect voor de werknemer.Een zieke maatschappij heeft plichtsbewuste dokters nodig om het tij te doen keren. Alle betrokken spelers dienen samen met de overheid een grondig debat aan te gaan om het peperdure, zieke systeem waaraan de maatschappij lijdt gezond te maken. Een kwalitatief hoogstaande werksituatie met de focus op welzijn en arbeidsvreugde kan de werksituatie dikwijls veel aangenamer maken voor zowel werknemer als werkgever.