...

Het regende goede voornemens in de nasleep van de moord op uitgerekend de huisarts die het geweld tegen zorgverleners al geregeld bij de overheid had aangekaart. We noemen er één van: toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA), wilde dat huisartsenkringen en politiezones samenwerkingsprotocollen zouden afsluiten over de veiligheid. Hij verstuurde een 'rondzendbrief' daarover.Twee jonge huisartsen zijn onlangs voor een masterproef op zoek gegaan naar wat er al is van dergelijke samenwerkingsakkoorden. Een brede bevraging bij Vlaamse huisartsenkringen en politiezones leverde in totaal negen protocollen op. Niet wat je een verbluffend resultaat zou noemen. Agressie tegen artsen is frequent, zo konden dr. Jolien Steenhouwer en dr. Sofie Claeys bij een studie van de literatuur voor hun masterproef vaststellen: niet alleen in België maar internationaal. En wereldwijd blijft het dikwijls onder de radar: artsen - hier en elders - aarzelen vaak om incidenten aan de politie te melden. Ook van effectieve samenwerking tussen politie en artsen om de veiligheid van de laatsten te verbeteren, zijn in de internationale literatuur nauwelijks voorbeelden te vinden. Dat het in België zo moeilijk van de grond komt, is blijkbaar niet uitzonderlijk. Het is 'dankzij' een andere moord - ditmaal op een politieagent - dat er nu misschien al snel een aanpassing komt aan het strafwetboek om daders van geweldpleging op agenten, artsen, ambulanciers,... strenge straffen toe te bedelen. Na zeven jaar toch een stap dichter bij de zerotolerantie?Als sluitstuk op hun masterproef - waarvoor ze samenwerkten met Domus Medica - stelden Steenhouwer en Claeys een modeltekst op voor het uitwerken van lokale samenwerkingsprotocollen. "Hopelijk gaan daarmee huisartsen en politie wat sneller rond de tafel zitten, om te werken aan een goede samenwerking in de eerste lijn", zegt dokter Steenhouwer.