...

De AI-werkgroep binnen de Academie voor het Leven (zie hoofdartikel) lanceerde op 28 februari 2020 het document 'Rome Call for AI Ethics'. Op zeven vpagina's beschrijft dit de basisethische structuur waaraan ontwikkelingen binnen AI moeten beantwoorden. Professor Gastmans benadrukt dat het geen vrijblijvend document is. "Bedoeling is een ethische dimensie aan te brengen in het denken rond AI. De AI-werkgroep sprak zijn wereldwijde netwerk van ambassadeurs en contacten aan om het te laten ondertekenen", aldus Chris Gastmans. Enkele grote spelers deden dat al van bij de start: Brad Smith (voorzitter Microsoft), John Kelly III (vicevoorzitter IBM), Paola Pisano (Italiaanse minister voor technologische innovatie en digitalisering) enz. Bedoeling is om nog vele anderen, vertegenwoordigers van de vijf monotheïstische godsdiensten bijvoorbeeld, en grote bedrijven warm te maken. "Het zou een grote stap vooruit zijn", meent Chris Gastmans. "Zelf werkte ik vanuit de werkgroep robo-ethics mee aan een commentaarstuk in Nature (1). Het onderwerp is de bijdrage die de katholieke kerk kan leveren aan de ethische reflectie over de digitalisering van onze persoonlijke en professionele wereld. De publicatie in mei 2020 leverde heel wat aangename reacties op van mensen uit het veld." 1 Transparantie. De bevolking heeft recht op heldere uitleg over de gebruikte AI-technieken. Geheimzinnigheid is uit den boze anders voelen mensen zich uitgesloten. 2 Inclusie. Niet enkel de 'happy few' - zijnde doorgaans mensen die gestudeerd hebben of uit het rijke Westen - maar iedereen moet zijn voordeel doen met de ontwikkelingen rond AI. 3 Verantwoordelijkheid. Wie met ontwikkelingen rond AI bezig is, moet zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid die hij draagt. 4 Onpartijdigheid. Het is niet de bedoeling dat algoritmes in een bepaalde richting 'gestuurd' worden want dat creëert een vertekend beeld. Menselijke waardigheid en rechtvaardigheid zijn belangrijk. 5 Betrouwbaarheid. De systemen moeten betrouwbaar zijn en adequaat werken. 6 Veiligheid en privacy. Alle systemen moeten veilig zijn en de privacy van derden respecteren.