...

Het Fonds Dokter Daniël De Coninck trok 21.000 euro uit voor een project ter ondersteuning van het kaderpersoneel (directeurs en managers) van een tiental instellingen in de provincie Luik. Jean-Marie Kohnen, algemeen directeur van de intercommunale Inago, en Alain Collard, administrateur van de Association des gestionnaires publics de maisons de repos (MR) et de maisons de repos et de soins (MRS) in de Provincie Luik, steunen het project. "Veel van onze collega's werden zwaar getroffen door de pandemie", zegt Alain Collard, zelf directeur van een woonzorgcentrum. "Sommigen werden zwaar op de proef gesteld, anderen werden ziek. Tijdens videoconferenties met collega's zagen we hoe moe ze waren, getekend door een gebrek aan slaap en een overmaat aan stress. We zagen ook de nefaste invloed op het moreel. Daarom dachten we aan een initiatief om de directies en de bestuurders van woonzorgcentra te helpen. Er waren al enkele voorbeelden, onder meer van Respect Seniors en het agentschap Aviq die personeel in woonzorgcentra ondersteunen, maar het leek ons ook belangrijk om steun te bieden aan de directies, in de ruimste zin: de directeurs, de hoofdverpleegkundigen en de verantwoordelijken voor de logistiek om zich voor te bereiden op een tweede covidgolf en om de teams weer strijdvaardig te maken. Het was hoog tijd om het personeel op te krikken en om opnieuw in het zadel te helpen. Een lange en deugddoende vakantie zat er niet in voor de directies. Zij konden het personeel niet aan hun lot overlaten in bijzonder moeilijke tijden."Geopteerd werd voor een psychosociaal project dat bestaat uit vijf fasen. In de eerste fase, die trouwens al uitgevoerd werd, namen de personeelsleden deel aan een collectieve debriefing per beroepsgroep. Er werden vier verschillende groepen gevormd. Het Centre de recherche et d'intervention en psychologie du travail, des organisations et de la santé au travail (Cri-Ptos) organiseerde deze discussiegroepen. In totaal namen 41 mensen uit negen woonzorgcentra deel. In een tweede fase tijdens de vakantie werd een individuele debriefing van een uur georganiseerd door psychologen. Vervolgens wordt een samenvatting van deze interviews gemaakt. "We willen de mentale en andere klachten van het personeel erkennen en hen duidelijk maken dat die gevoelens volstrekt normaal zijn in een dergelijke situatie", zegt Alain Collard. De vierde en vijfde fase zijn meer vormend van aard. Het doel is om tools te delen die het management kunnen helpen om de woonzorgcentra weer te kunnen opstarten. De opleiding wordt eerst gegeven per beroepsgroep en daarna per woonzorgcentrum. "Sommige woonzorgcentra, ook dat waar ik toe behoor, hadden aanzienlijk minder sterfgevallen door covid-19 dan andere. Het leed van het personeel kan er minder lijken, maar we bereiden nu een nieuw project voor om ook deze mensen alsnog te ondersteunen. Want ook zij hebben intense stress ervaren", aldus Alain Collard. De directeur wijst er tevens op dat het management van woonzorgcentra bestaat uit professionals die het gewend zijn in hun instellingen om te gaan met delicate situaties, zoals rouw bijvoorbeeld. "Het zijn weinig aantrekkelijke banen die een grote beschikbaarheid vereisen, net zoals dat het geval is voor artsen."Uit discussies die Alain Collard met collega's had, blijkt dat de directies van woonzorgcentra ook te lijden hadden door een tekort aan beschermingsmateriaal en soms ook door het gebrek aan steun van de overheid. Maar de dienst Woonzorgcentra van het Agence pour une Vie de Qualité (Aviq) toonde zich bereid om de directies doeltreffend te steunen. "Vooral dan op het vlak van de ethische aspecten van de lockdown. Tijdens de crisis was het noodzakelijk om de vrijheid van bewoners te beperken om hen te beschermen tegen het virus, maar zo'n situatie kan alleen maar tijdelijk zijn. Sommige instellingen geven iets te veel prioriteit aan beveiliging. Aviq besloot dapper om de woonzorgcentra ertoe aan te zetten hun deuren te heropenen voor familieleden van de bewoners." De crisis had ook een aanzienlijke financiële impact op de woonzorgcentra, aangezien hun omzet rechtstreeks gecorreleerd is met het aantal bewoners. De financiële steun van de KBS voor het project komt dan ook op het juiste moment. Voor Alain Collard is een van de lessen die we uit deze crisis kunnen leren dat de woonzorgcentra beter begeleid moeten worden, bijvoorbeeld de verpleging en CRA. "Er zijn in België bijna 10.000 mensen overleden door covid, waarvan 6.000 in woonzorgcentra. Ik hoop dat de overheden zullen leren uit deze crisis. Voor Aviq zal het allicht moeilijk zijn om geld in onze sector te injecteren. Ik ben bang dat we zonder financiële injectie de woonzorgcentra in Wallonië niet veel sterker kunnen maken."