...

In geval van psychisch lijden zijn twee voorwaarden toch niet eenvoudig te objectiveren: de wils- of beslissingsbekwaamheid en de medische uitzichtloosheid. De beoordeling van wilsbekwaamheid vraagt voldoende tijd en een zeer grote zorgvuldigheid alsook een specifieke expertise van een ervaren psychiater op het terrein. Is de euthanasievraag een weloverwogen existentiële keuze of is ze een symptoom van een psychiatrische aandoening? Ook de evolutie van een psychiatrische aandoening is moeilijk voorspelbaar. Men kan nooit stellen dat een psychiatrische aandoening op termijn totaal onbehandelbaar zal zijn.