...

Hoe kunnen wij ons vandaag en morgen als ziekenhuismanagers aanpassen aan de groeiende invloed van de internetgiganten, maar ook aan de noodzaak om netwerken te vormen om een kritische omvang te bereiken? Het totstandbrengen van gestandaardiseerde gegevens en het gebruik ervan via een hoogwaardig patiëntendossier zullen in de toekomst essentiële aanvullingen zijn op nieuwe innovatiecycli. Maar zijn we er klaar voor?We weten dat de medische beroepsgroep een centrale rol speelt in de innovatie binnen het ziekenhuis. Hoe kunnen wij de opkomst bevorderen van medische profielen die onderzoek en geneeskunde combineren? Hoe kunnen we andere gezondheidswerkers aantrekken?De organisatie van het ziekenhuis wordt complexer. Is het nog te rijmen met onderzoeksactiviteiten die hun eigen logica hebben? Of moeten we het omzeilen via incubators, start-ups, universiteiten, om te innoveren? In Europa en de Verenigde Staten zijn het onderzoek en de bijbehorende middelen over het algemeen geconcentreerd in een klein aantal hypergespecialiseerde centra. En hier? Zijn de functie van het ziekenhuis en het beeld dat professionals ervan hebben nog verenigbaar met een proactieve innovatiestrategie? Ziekenhuizen, ook universitaire ziekenhuizen, worden gedwongen steeds meer aandacht te besteden aan hun 'productie'-prestaties en - in ruimere zin - aan hun budget. Maar is dit verenigbaar met de mogelijkheid om te innoveren in geneesmiddelentherapieën, in de gebruikte medische apparatuur, in de definitie van innovatieve zorgpaden? Verschillende actoren en deskundigen uit de ziekenhuissector zullen op 20 oktober innovatieve projecten voorstellen en analyseren welke acties de innovatie in ziekenhuizen kunnen versnellen.Het congres - dat live plaatsvindt - zal de deelnemers ook de gelegenheid bieden om over het thema van de dag te discussiëren en hun ervaringen te delen.