...

Frank Roels Er was in ons land nooit een tekort [aan bedden op IZ] in de ziekenhuizen. Toch spraken velen [in nieuwsmedia] over "pijnlijke keuzes" die ze dagelijks moeten maken, over het "verschrikkelijke ethische dilemma", en over de "triagerichtlijnen" die desnoods voor de rechtbank kunnen uitgespeeld worden. De nieuwe ethische vraag is: wie beslist om ernstige zieken niet over te brengen naar een ziekenhuis, maar om ze in een woonzorgcentrum te laten waar een kwaliteitsvolle therapie voor hun aandoening niet gewaarborgd is? Is daarover informed consent verkregen, van de patiënt of van de naaste familie? Hoe kan men dit rijmen met de medische plichtenleer, met de behandelingsplicht? Het zijn ondragelijke gedachten.