...

In het register van de pandemieën kreeg covid-19 vorig jaar het gezelschap van de apenpokken. Het aantal gevallen en vooral de ernst van covid-19 neemt af en de apenpokken zijn aan het verdwijnen. De WGO acht de kans groot dat beide ziekten in 2023 hun statuut als health emergency zullen kwijtspelen. Zo ook de ebola-epidemie die in september 2022 in Oeganda uitbrak. Sinds 27 november zijn er geen nieuwe gevallen meer gemeld. Meer goed nieuws is er over malaria. Deze ziekte kende een snelle opmars in het begin van de covid-pandemie, omdat maatregelen om de ziekte in te dijken grotendeels waren uitgevallen. Maar dankzij extra inspanningen op het vlak van preventie, testen en behandeling, trad er in 2021 een stabilisatie op van het aantal ziektegevallen en de sterfte. Het vaccinatieprogramma tegen malaria zal verder worden opgedreven in het najaar van 2023. In de loop van 2022 zijn inspanningen geleverd om vaccinatieprogramma's opnieuw op dreef te krijgen. Tijdens de pandemie trad de grootste terugloop van vaccinatie bij kinderen in dertig jaar op. Een bijzonder aandachtspunt is mazelen. De infectie veroorzaakte in 2021 grote uitbraken in 22 landen. Het herstellen van vaccinatieprogramma's bij kinderen is voor de WGO een prioriteit in 2023. Aan de mistroostige zijde is er de oorlog in Oekraïne, waar de permanente aanwezigheid van zorgteams nodig is om de bevolking bij te staan. Naarmate de maanden verstrijken, wordt geestelijke gezondheidszorg steeds belangrijker om de psychische weerslag van de oorlog te beperken. Leed is er ook in verschillende landen door natuurrampen, die verder in de hand worden gewerkt door de klimaatverandering. De WGO en partners ijveren op het terrein om de nodige medische zorg aan te bieden.