...

Preventiemaatregelen nemen, opvolgen en bijsturen is een van de belangrijkste maatregelen die de overheid kan nemen in de exitstrategie van de tweede golf alsook om een derde golf te vermijden. Om op bedrijfsniveau de nodige veiligheids- en organisatorische maatregelen uit te werken. spelen de comités en diensten voor Preventie en Bescherming op het werk een cruciale rol. Hiervoor is geen bijkomende wetgeving nodig, maar dient de overheid voluit de kaart te trekken van die bestaande structuren. Op die manier betrek je mensen en geef je hen de mogelijkheid om de pandemie mee onder controle te krijgen. Volksgezondheidsinstanties, en instanties voor gezondheid en veiligheid op het werk moeten zowel op lokaal als op nationaal niveau samenwerken om de verspreiding van covid-19 op het werk en in de algemene bevolking te voorkomen. Deze samenwerking zal ook nodig zijn voor de snelle en veilige vaccinatie van de zorgverleners en andere (risico)beroepen. Diensten voor preventie en bescherming op het werk hebben veel ervaring en zijn zeer goed georganiseerd om vaccinatiecampagnes snel tot een succes te brengen. Dit is meermaals aangetoond in o.a. de vaccinatie tegen de Mexicaans griep, hepatitis, en griep.