...

Sciensano voert de studie uit in opdracht van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. "Samen met KU Leuven, Zorgnet-Icuro, Steunpunt Geestelijke Gezondheid/ Te gek!?, Santhea, UNESSA en GIBBIS was Sciensano een van de initiatiefnemers van de Power to care-enquête die de druk op zorgverleners in kaart bracht tijdens de covidperiode", vertelt diensthoofd gezondheidszorgonderzoek bij Sciensano Robrecht De Schreye. Die enquête was op haar beurt een vervolg op de ZorgSamen-barometer uit 2020. De Schreye: "Onder de partners leefde de overtuiging dat het ook na de covidperiode relevant en noodzakelijk is om het mentaal welzijn van zorgverleners op de werkvloer in kaart te brengen. Immers, een arts of zorgverlener die goed in zijn vel zit en zich veilig voelt in zijn werkomgeving, verleent ook kwaliteitsvolle zorg." In het kader van de studie 'Be.well.pro' ontwikkelde Sciensano daarop een vragenlijst die inzicht moet geven in het werkgerelateerd mentaal welzijn van zorg- en hulpverleners. "We baseerden ons daarvoor op meerdere bestaande gevalideerde tools en herleidden de vragenlijst tot de essentie opdat zorgverleners- en organisaties de vragenlijst in een 15-tal minuten kunnen invullen", licht Robrecht De Schreye toe. De vragenlijst wordt momenteel getest in acht zones in Vlaanderen, Brussel en Wallonië waar samenwerkingsverbanden geïntegreerde zorg lopen en/of netwerken geestelijke gezondheid actief zijn. De Schreye: "Het doel is om een vragenlijst op te stellen die bruikbaar is voor alle zorgverleners en welzijnsprofessionals in België. De gekozen netwerken zijn een zo representatief mogelijke proeftuin. Ze zijn verspreid over heel België en zijn zo divers mogelijk." Eind dit jaar zal Sciensano de gevalideerde vragenlijst afleveren aan de FOD Volksgezondheid, alsook een rapport met anonieme, geaggregeerde resultaten over het mentale welzijn van zorgverleners en welzijnsprofessionals in België. Dat rapport zal gebaseerd zijn op de antwoorden van de deelnemers van de pilootstudie. Tegelijk wordt gewerkt aan feedback, voegt Robrecht De Schreye toe. "Voor individuele deelnemers aan de vragenlijst zoals artsen, verpleegkundigen, kinesisten,... betekent dit dat de eigen resultaten worden gekaderd ten opzichte van andere, vergelijkbare deelnemers. Dat gebeurt volledig anoniem. Op het einde van de vragenlijst krijgen deelnemers ook een link naar mogelijke hulpverlening, gebaseerd op hun resultaten op de vragenlijst." "Voor zorg- en welzijnsorganisaties - ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, woonzorgcentra... - biedt de vragenlijst mogelijkheid tot benchmarking waarbij ze de eigen resultaten kunnen vergelijken met andere, vergelijkbare instellingen - ook volledig anoniem natuurlijk." De timing is nog niet glashelder. "Het systeem van benchmarking wordt uitgewerkt in 2023 en 2024. De eigenlijke uitrol van de vragenlijst tot op zorgorganisatieniveau is mogelijk nog niet voor 2024", laat Joke Wuyts van de FOD Volksgezondheid nog weten.