...

De jongste tijd beweegt er een en ander op het vlak van het kwaliteitsbeleid. Eind vorig jaar zegden de Antwerpse GZA-ziekenhuizen de accreditering via een accrediteringsorganisme de wacht aan. In juni volgde het UZ Gent. Ziekenhuizen zien niet altijd de meerwaarde meer in van een accreditering door JCI of NIAZ. Minder helder is wat daarvoor in de plaats moet komen. Hoe ziet het kwaliteitsbeleid er binnen tien jaar uit? Precies dat wil het LIGB nagaan in het kader van de leerstoel 'Future of hospital quality' van Zorgnet-Icuro onder leiding van de professoren Kris Vanhaecht en Dirk De Ridder. "In een eerste fase bekijken we retrospectief welke kwaliteitsinitiatieven Vlaamse ziekenhuizen en associaties de afgelopen jaren namen. Wat zijn de kwaliteitsuitkomsten op basis van de minimale Ziekenhuisgegevens?", legt dokter Jonas Brouwers (LIGB) uit. Daarnaast loopt tot 31 augustus een zogenaamd 'Discrete Choice Experiment' (DCE), een peiling naar de visie van de verschillende stakeholders op het toekomstig kwaliteitsbeleid. Als stakeholders beschouwt men directies, raden van bestuur, de overheid, artsen, verpleegkundigen, paramedici en patiënten. "Zij krijgen allen een stem in het debat", dixit Brouwers. Het 'Discrete Choice Experiment' is een methode afkomstig uit de marketing. Aan de hand ervan vlooit men uit welke aspecten van een product de meeste 'waarde' krijgen. Dokter Brouwers: "Dat proberen we nu ook te doen. We bekijken waaraan stakeholders het meeste belang hechten inzake kwaliteitsinitiatieven. Die analyse gebeurt op groepsniveau en per stakeholder." In het experiment kan u bijvoorbeeld op een schaal van 1 tot 10 aangeven welke groepen - verpleegkundigen, middenkader, raad van bestuur, patiënten, artsen enz. - in welke mate bijdragen tot het toekomstige kwaliteitsbeleid. Andere vraag is wie best de controle uitoefent, en waarop? Is dat de overheid? Het ziekenhuis zelf? Een (inter)nationale organisatie? Op welk niveau moet de controle gebeuren? Artsen zijn belangrijke stakeholders. U heeft nog tot eind deze maand om het experiment in te vullen via www.ligb.be. In een derde en laatste fase vindt een internationale benchmarking plaats met verschillende experten. Zij geven hun visie op een toekomstig kwaliteitsbeleid. Alle bevindingen samen vormen de basis voor een beleidsadvies over kwaliteit in de ziekenhuizen. "De leerstoel 'Future of hospital quality' loopt van 2019 tot 2022 en omvat ook twee doctoraatsthesissen. Die van mezelf en van collega Astrid Van Wilder", licht dokter Jonas Brouwers nog toe.