...

Zorgverleners die een covid-19-vaccinatie weigeren, riskeren stilaan aan de schandpaal te worden genageld. Meer en meer stemmen die de vaccinatie verplicht willen maken voor zorgverleners krijgen een forum op radio en televisie en in de geschreven pers. Daarom zou ik graag een andere mening willen laten horen. Ik ben een arts-specialist van begin de vijftig uit het Gentse, niet verbonden aan een ziekenhuis en ik heb geen gezondheidsproblemen die een extra risico vormen voor ernstige covid-19-ziekte. Op 17 februari laatstleden heb ik, binnen de 3 uur na ontvangst van een SMS met de uitnodiging voor een covid-19-vaccinatie, op het internetplatform mijn weigering doorgegeven. Dit uit puur altruïsme. Ik heb immers reeds een covid-19-infectie doorgemaakt (met zeer milde symptomen). Op basis van een Engelse studie (de enige die mij bekend is over dit gegeven) loop ik hierdoor minder dan 1% risico om in de eerst volgende maanden nogmaals ziek te worden.Voor de eenvoud ga ik ervan uit dat ik nog 1% risico loop. De vaccins beschermen naargelang het preparaat in zowat 60 tot 95% van de gevallen (dus minder goed dan een doorgemaakte infectie. Dit in tegenstelling tot wat menig wetenschapper in het verleden via de media aan de Vlamingen heeft voorspeld). Eenvoudige wiskunde leert ons dat je met een vaccin bij 100 personen die nog geen covid-19- infectie doormaakten 60 tot 95 mensen helpt. Bij personen die wel reeds geïnfecteerd werden kan dit maximaal 1 op 100 zijn. En dit alleen als het vaccin bij dergelijke personen 100% actief is (maar dit is bij mijn weten nog niet bestudeerd.)Door mijn vaccinatie met het Astra Zeneca-preparaat te weigeren, hoop ik een medeburger, al dan niet zorgverlener, 60 maal meer kans te hebben gegeven om hieruit voordeel te halen dan ikzelf. Zo hoop ik dat het vaccin dus mogelijk levensreddend kan zijn geweest.Zodra een covid-19-vaccin geen (zeer) schaars middel meer is, zal ik me zeker laten vaccineren. Dit om de groepsimmuniteit, waar ik stellig in geloof, mee op te bouwen.Het is momenteel immers koffiedik kijken hoe lang een eerder doorgemaakte infectie beschermend is. Evenzo indien een studie kan aantonen dat vaccineren van zorgverleners die reeds covid-19 doormaakten het risico op infecteren van hun patiënten wezenlijk vermindert.