...

Het weigerbriefje verwijst naar de medische deontologie om uit te leggen waarom de huisarts het gevraagde attest niet aan de patiënt kan afleveren. De patiënt kan dit attest van de huisarts doorgeven aan de instantie die het papierwerk opeist.Huisartsen raken met de oplopende covidcurve steeds meer overbelast en overbodig papierwerk weren is nu acute noodzaak. Maar de administratieve kwelduivel is chronisch en die aan banden leggen is een titanenwerk. "Beetje bij beetje boeken we vooruitgang", zegt Dheere. "De nadruk ligt op constructief overleg." "Met het Riziv en het eHealthplatform werken we bijvoorbeeld aan het Mult-eMediatt - het uniforme digitale ziektebriefje dat in juli 2021 wellicht klaar zal zijn. We kregen ook al duidelijkheid over het attest om te mogen werken in de voedingsindustrie: huisartsen hoeven dat niet meer te maken. Zorg en Gezondheid steunt onze eis om het geschiktheidsattest voor het Vlaamse onderwijs af te schaffen, maar we raken maar met moeite binnen in het Agentschap Onderwijs om het onderwijsdecreet in die zin aan te passen. Betreffende het jachtattest loopt het overleg met het agentschap Bos en Natuur." Enzovoort. Wie graag de stand van zaken kent, kan googlen op 'Domus Medica project Kafka'. Het weigerbriefje vind je alvast op de pagina van de Facebook-groep Covid-19.