...

Niemand is tegen een evaluatie. "Die moet duidelijk maken wat de wachtdienst in de week ook werkelijk kost", zegt Reinier Hueting. Maar AADM/Domus Medica wil niet dat de weekwachtposten dan maar voorlopig weer dichtgaan. Dat standpunt wordt bijgetreden door Wachtposten Vlaanderen én door Zorgnet-Icuro. Margot Cloet van de ziekenhuiskoepel zou het spijtig vinden dat de samenwerking tussen ziekenhuizen en huisartsen die zo in sommige regio's is gegroeid, weer zou stilvallen. Kartel-voorzitter Hueting wijst op een paar grote knelpunten. "Vraag is wat men moet evalueren? De voorbije periode was niet bepaald representatief. Men wil misschien weten wat de impact is van het openhouden van de huisartsenpost op het gebruik van de spoed. Maar de voorbije maanden waren mensen doodsbang om naar de spoed te gaan." Het Riziv vraagt nu input om een evaluatie mogelijk te maken. Dokter Hueting is het er zeker mee eens dat de wachtdienst in de week voorlopig stopzetten op bezwaren stuit. Maar volgens hem zal, wanneer men de 15 wachtposten nu toch in de week blijft open houden, het beschikbare geld over enkele maanden op zijn. Hoe moet het dan voor de rest van het jaar? Ook vindt hij dat andere wachtposten die niet meteen op de kar zijn gesprongen, toch nog van de mogelijkheid gebruik moeten kunnen maken. Maakt het eigenlijk niet deel uit van het beleidsplan van minister De Block over de 1733 dat huisartsenposten alle dagen open blijven? "Ja, maar voor de minister moeten ze dan eerst beschikbaar zijn over het hele grondgebied. We hebben hemel en aarde moeten bewegen om het budget te krijgen voor het opzetten van experimenten."