...

Op de pagina die via het bovenstaande adres in beeld komt, is het mogelijk te klikken op de titel 'Download een voorschrift/bestelformulier'. Zodoende verschijnt een menu met zes keuzemogelijkheden: antidepressiva, antipsychotica, sedativa, analgetica, anti-epileptica, overig (lithium en prednisolon). Een klik op één van deze opties brengt de voorschrijver tot bij de individuele bestelformulieren voor de belangrijkste moleculen uit de gekozen klasse. Ieder voorschrift/bestelformulier gaat vergezeld van informatie en aanbevelingen voor het gebruik van de tapering- of stabilisatiestrips. Er wordt een overzicht gegeven van de standaard beschikbare taperingstrips, met dag aan dag de inhoud van de taperingstrips. Op het voorschrift geeft de voorschrijver aan welke strips hij wil bestellen met het oog op de uitgangsdosis en de periode waarover hij wenst af te bouwen (twee à drie perioden worden standaard voorgesteld). De mogelijkheid wordt geboden ofwel strip per strip te bestellen, ofwel het hele afbouwschema tegelijk. De voorschrijver kan ook zelf een schema op maat samenstellen, waarbij hij per strip aangeeft wat de begin- en de einddosis moet zijn, waarna de apotheek ervoor zorgt dat de afbouw over het gekozen traject geleidelijk verloopt. Het voorschrift wordt gescand en per e-mail of fax naar de apotheek gestuurd. De medicatie wordt bezorgd op het adres van de patiënt dat op het voorschrift staat. Een taperingstrip kost gemiddeld 77 €, een stabilisatiestrip 38,50 € (deze prijzen zijn onderhevig aan schommelingen).