...

De waterpijp kent een flinke opmars, hoofdzakelijk omdat mensen denken dat ze minder schadelijk is dan sigaretten. Er is echter weinig onderzoek verricht naar het effect ervan op hart- en vaatziekten. Er is helemaal niets bekend over het effect op trombusvorming, het belangrijkste mechanisme van cardiovasculaire sterfte bij rokers. Amerikaanse vorsers hebben daarom muizen blootgesteld aan de rook van een waterpijp.Ze gebruikten een rooktoestel met 12gr van in de handel te verkrijgen gearomatiseerde tabak. De plaatjesactiviteit, de hemostase en de trombogenese bij de blootgestelde muizen werd vergeleken met die bij muizen die zuivere lucht ademden.De tijd tot vorming van een occlusieve trombus én de bloedingstijd waren korter bij de blootgestelde muizen, en bij die muizen waren ook de plaatjes actiever. Na afsnijden van het uiteinde van de staart stopte het bloeden in ongeveer elf seconden bij de muizen die de rook van een waterpijp hadden ingeademd, terwijl dat normaal tot vijf minuten kan duren. Dus stijgen ook de waarschijnlijkheid van spontane stolselvorming in de bloedvaten en de snelheid waarmee de trombus groeit. "Onze resultaten bevestigen andermaal dat de waterpijp even ongezond is als, zo niet ongezonder, dan gewone sigaretten", verklaarde onderzoeker prof. Fadi Khasawneh.