...

Voor welke doeleinden gebruikt u sociale media?Facebook gebruik ik voornamelijk voor persoonlijke zaken, bijvoorbeeld om fotootjes uit te wisselen, levensgebeurtenissen van anderen op te volgen, contact te houden met 'een verre vriend', ... Slechts af en toe post ik iets 'werkgerelateerds'. Ook met Twitter ben ik eerder om privéredenen gestart, maar gaandeweg ben ik het meer en meer professioneel gaan gebruiken, al biedt het bij momenten ook gewoon wat afleiding.LinkedIn gebruik ik dan wél uitsluitend om professionele redenen: ik zoek personen op die ik in een werkcontext heb ontmoet, maak mijn eigen CV kenbaar voor wie meer over mijn professionele achtergrond/interesses wil weten, ... Het verschil met de bovenstaande media is dat ik er niet echt interageer met anderen.Wat is volgens u de meerwaarde om als arts sociale media te gebruiken? En welke zijn aandachtspunten?Voor de klinische praktijk zie ik meer aandachtspunten dan voordelen. Privé/confidentiële vragen via sociale media komen geregeld voor en zijn niet makkelijk om uit de weg te gaan. Daardoor kan de illusie ontstaan van een voortdurende aanwezigheid/aanspreekbaarheid. Als arts op sociale media moet je vanuit je beroepsgeheim vermijden om in te gaan op persoonlijke verhalen. Je reageert ook beter niet op situaties waarover je niet alle informatie hebt. Immers: wat je schrijft, blijft en dat kan later wel eens opnieuw worden bovengehaald - al dan niet zonder de context die er toen bij hoorde.Hoeveel tijd besteedt u er gemiddeld dagelijks/wekelijks aan?Volgens mijn automatische iPhone-meetregistratie zou mijn Twittergebruik rond een gemiddelde van 39 minuten per dag liggen. Een slordige 4,5 uur per week dus, al zit ik op weekdagen eerder aan 20 minuten en op weekenddagen aan één uur. Het wisselt echter sterk, afhankelijk van hoe druk ik het privé heb, maar ook van initiatieven op het werk. Soms ben ik er dagen intensief mee bezig - tot enkele uren per dag - maar het kan ook gebeuren dat ik me gedurende meerdere weken niet inlog.Facebook check ik slechts kort, één keer om de twee dagen. Wat LinkedIn betreft, is dat één maal per week.Welke resultaten heeft uw sociale mediagebruik u al opgeleverd op professioneel vlak?Door de afwezigheid van de fysieke afstand kom je in contact met mensen/instellingen die je anders misschien niet eens zou kennen. Zo heb ik al veel nieuwe inzichten en invalshoeken verkregen. Soms ontstaat er een wisselwerking, met vragen langs beide kanten. Op die manier zijn er zelfs al concrete initiatieven tot stand gekomen rond samenwerking! Mijn activiteiten op sociale media zorgen tevens voor een verhoogde zichtbaarheid: mensen spreken me spontaan aan over projecten. Zo krijg ik met relatief weinig moeite informatie en input die ik mij niet snel op een andere manier zou bereiken.Komt u wel eens in contact met mensen van wie het dagelijkse leven verstoord wordt door een buitensporig gebruik van de sociale media?Niet echt, of toch minder dan verwacht gezien mijn eigen sociale mediagebruik, misschien. Indien er sprake was van buitensporig gebruik, was dat eerder het geval bij jongvolwassenen die hier nog mee moesten leren omgaan. Hoewel ik ook enkele 30-40'ers ken die niet doorhadden dat hun sociale mediagebruik op een bepaald moment zoveel tijd en aandacht opslorpte dat ze hun partner/werk aan het verwaarlozen waren.Voert u soms gesprekken met andere gebruikers over de soms agressieve reacties die men op de sociale media kan krijgen?Ja, meestal vermelden ze de "domheid" van anderen, het gebrek aan nuance en empathie, en de onrespectvolle manier waarop mensen soms met elkaar omgaan. Ondanks dit gegeven blijven ze vaak wel actief op het medium in kwestie en beginnen ze na enige tijd ook eenzelfde gedrag te vertonen. Sommigen lassen een 'sociale-mediapauze' in als ze niet meer op een adequate manier met deze gevoelens kunnen omgaan. Om na deze afkoelperiode opnieuw te starten en vaak te hervallen in datzelfde gedrag...