...

In 2015 had de Nederlandse overheid het Programma Aanpak Stikstof (PAS) opgezet om de stikstofuitstoot te reglementeren via vergunningen. Milieuverenigingen startten meer dan 450 rechtszaken tegen het PAS, dat volgens hen niet ver genoeg ging om kwetsbare natuur te beschermen. In mei 2019 gaf de Raad van State hen gelijk en schorste het PAS.Door die schorsing konden de vergunningsaanvragen van 18.000 bouw- en infrastructuurprojecten niet meer behandeld worden. Daardoor zouden 40% minder woningen kunnen worden gebouwd dan gepland, en naar schatting 27.000 banen dreigden verloren te gaan. De Nederlandse regering moest daarom op zoek naar snelle manieren om de uitstoot elders te verminderen zodat de bouwsector aan het werk kon blijven. Zo zullen landbouwers veevoer met minder stikstof moeten gebruiken, worden varkenshouderijen uitgekocht en wordt verzuurde stikstofgrond in natuurgebieden afgegraven.