...

Via sociale media verspreiden de zgn. 'anti-vaxxers' fake news over de risico's van vaccinatie. Het zou leiden tot autisme, kanker, onvruchtbaarheid. Kortom: klinkklare onzin. 'Pseudowetenschappelijke' symposia over dit thema schieten als paddenstoelen uit de grond. Dat zijn zorgwekkende praktijken waar we niet licht mogen over gaan. Recent ontwikkelde het Agentschap Zorg en Gezondheid dan ook een 'Crisisplan Vaccinatietwijfels'. Dit crisisplan reikt tools aan voor vaccinatoren om op een geschikte manier het gesprek te kunnen aangaan met ouders die twijfels hebben over vaccinaties. Dat is een stap in de goede richting. Maar het mag niet blijven bij brochures en affiches alleen. Het komt erop aan mensen op een proactieve manier de correcte informatie te bezorgen.