...

Mn Artsenkrant nr. 2678 (24 juni 2021) kwamen de 'vier werven' van minister Frank Vandenbroucke aan bod. Vanuit de Belgian Stroke Council (BSC) zijn wij verheugd te lezen dat de minister acute beroertezorg als voorbeeldcasus voor supra-regionale zorgplanning naar voor schuift.Na de initiële koninklijke besluiten (8/8/2014) lijkt het dossier al jarenlang vast te zitten op het niveau van de erkenningen voor 'acute beroertezorg met invasieve procedures' (of ook S2-centra genoemd). De BSC wenst te benadrukken dat de erkenning van de S2-centra slechts een onderdeel is van een uitgebreider plan voor beroertezorg.De prioriteit ligt bij de optimalisatie van het gehele zorgtraject waarbij elke Belgische patiënt, on- afhankelijk het ziekenhuis van opname, dezelfde kwaliteitsvolle medische en paramedische zorg krijgt. Enkel een globaal plan van aanpak uitgaande van erkende en aangestuurde beroertezorgnetwerken kan dit implementeren.Op 10 mei 2019 werd een visietekst gepresenteerd over de beroertezorg in Vlaanderen. Deze werd samengesteld in overleg tussen de Vlaamse overheid, experten van de Belgian Stroke Council, neuro- interventionele experten, de Belgische vereniging voor Neuroverpleegkundigen, Zorgnet-Icuro en patiëntenvertegenwoordigers. Deze conceptnota bevat een overzicht van de verschillende schakels in beroertezorg en de ontwikkelingen en voorwaarden die nodig zijn om te komen tot een verbetering en meer uniforme behandeling van patiënten met een beroerte. Aangaande de huidige discussie over de S2-centra verkiest de BSC om de vastgelegde programmatie (KB 16.12.2018) van 15 Belgische S2-centra te behouden om voldoende expertise en kwaliteit voor deze complexe invasieve procedures te bekomen.Selectie hiervan moet gebeuren op gronde van geografisch en historisch perspectief. Dit betekent dat supra-regionale beroertenetwerken, organisch gevormd rond een S2-centrum, die reeds vele jaren kwaliteitsvolle zorg afleveren, bewijzen én voldoende expertise opgebouwd door een significant aantal uitgevoerde procedures per jaar, hun verdiende erkenning dienen te krijgen. Enkel op deze manier kunnen we de groeiende achterstand ten opzichte van vele andere Europese landen beginnen in te korten.