...

Het was de laatste weken onduidelijk uit welke pot het openhouden van wachtposten in de week zou worden gefinancierd. Het akkoord artsen- ziekenfondsen zette 1,5 miljoen euro opzij voor experimenten met een wachtdienst in de week. Voor het openhouden van de wachtposten als noodmaatregel tijdens de pandemie was 1 miljoen opzij gezet. Na drie maanden zou de 'weekwacht' worden herbekeken. Maar voor het Riziv sluiten de beide opties elkaar evenwel niet uit: voor het openhouden van wachtposten buiten de weekends tijdens de covidcrisis is er zo een budget van 2,5 miljoen euro beschikbaar. Zo vertelt Reinier Hueting. Volgens de Kartel-voorzitter luidde het op de Commissie zelfs dat niemand ooit gezegd had dat de weekwachtposten na drie maanden de deuren weer moesten sluiten. Samen met de coördinatoren van de wachtposten is er een rooster uitgewerkt om het cijfermateriaal te verzamelen voor de evaluatie door het Riziv. De wachtposten moeten ook een aantal vragen beantwoorden, onder meer over de specifieke reden om de huisartsenpost open te houden, de reacties van de huisartsen hierop, enzovoort. Het Riziv gaat ook de aanwezigheidslijsten van huisartsen in de triagecentra en het aantal prestaties in die centra naast elkaar leggen, zo is op de Commissie afgesproken. Vanaf 4 mei kunnen huisartsen op triageposten een beroep doen op een forfait van circa 80 euro per uur - maar vóór die datum kwamen huisartsen vaak lang niet aan dit vooropgestelde inkomen. Ook in- ventariseert het Riziv welke triagecentra er al vóór 23 maart van start zijn gegaan. Of er effectief een oplossing komt voor deze bekende knelpunten is afwachten.