...

Specialisten streven ernaar onzekerheid te verminderen, mogelijkheden te onderzoeken en fouten te marginaliseren; de huisarts probeert onzekerheid te accepteren, waarschijnlijkheid te onderzoeken en gevaar te marginaliseren. Dr. Claire Gerada in de British Medical Journal. De acute paniek is weg, maar rustig wordt het niet in de hoofden van de slachtoffers van de overstromingen. Voor psychologen en huisartsen is het moeilijk hulp bieden aan mensen die in een open wonde wonen. De Standaard.Ik had iets nodig om mij aan vast te klampen. Mijn vrouw en mijn patiënten zijn mijn houvast. Huisarts Donat Bonhomme na de overstromingen in Pepinster in De Standaard.Wordt er in Luik meer versoepeld wat het dragen van maskers en het respecteren van afstand betreft? Dat is in ieder geval wat iedereen - mijn collega's, verpleegkundigen - zegt. Er werd stevig gevierd in juli en augustus. Dr. Philippe Devos op Rtl.be. De woede van het zorgpersoneel: "We gaan de niet-gevaccineerden bijna haten." Kop in Le Soir.Le Soir past publicatie aan na haatreacties tegen zorgpersoneel. Kop in De Standaard.De Leuvense kankeronderzoeker Peter Carmeliet verhuist met zijn labo naar Denemarken. In België moet hij op z'n 65ste verplicht stoppen met toponderzoek, terwijl hij daar langer kan werken én meer budget krijgt. De Tijd. Ik doe geen uitspraken over deze specifieke feiten, maar als je een hypo hebt kan je er wel degelijk uitzien als iemand die te veel gedronken heeft. Prof. Chantal Mathieu, KU Leuven, waarschuwt na ophef rond Patrick Lefevere in 'Vive le vélo' in Het Laatste Nieuws. Laten we het lijden van een sporter niet romantiseren en vergelijken met iemand die ongeneeslijk ziek wordt en beseft dat er behalve de dood geen uitkomst is aan zijn lijden. Dr. Yvan Van Mol in Knack.