...

Als betaalstaker uit de jaren 1980, als positief hervormend lid van de provinciale raad van Oost-Vlaanderen in 2012-2018, als kritisch denker wil ik me blijven inzetten voor een echte verandering, samen met de nieuwe lichting artsen. Voor een tuchtrecht dat ook preventief en bemiddelend, ondersteunend kan werken. Met daarnaast en samenwerkend een 'Vlaamse Federatie ter bevordering van de Geneeskunst en de gezondheidszorg' naar analogie van de 'Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst'. Een uitdagende inzet?