...

Aan het woord is Paul d'Otreppe, voorzitter van de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs (BVZD). Hij stelde in de lente een beperkt absenteïsme vast. "Dat is nu niet langer het geval. Het personeelstekort vormt momenteel een groot probleem. Sinds half oktober is de situatie zeer snel achteruitgegaan. Eigenlijk is de crisis nooit echt stilgevallen. Een deel van het personeel is uitgeput. We komen handen tekort." Volgens d'Otreppe konden de ziekenhuizen tijdens de eerste golf de schade nog beperken. "De tweede golf zal zwaardere financiële gevolgen hebben. Heel wat artsen hielden zich maanden sterk hoewel ze geen inkomsten hadden. Idem voor de ziekenhuizen. Mijn ziekenhuis, de Clinique Saint-Luc in Bouge, had eind mei een tekort van 500.000 euro. Dat was geen ramp maar ik vrees de impact van de tweede golf." Dat de omzet niet overal even hard daalde zoals de peiling aangeeft, verklaart Paul d'Otreppe door de mate waarin ziekenhuizen erin slaagden hun werkingskosten snel terug te schroeven. "Ex-openbare ziekenhuizen met statutaire werknemers en UZ's met loontrekkende artsen hebben het veel moeilijker om mensen op technische werkloosheid te zetten. En in de privésector kostte dit de instellingen geld want er is dan financiering geschrapt. Vergeet niet dat er heel wat verborgen kosten zijn," dixit de BVZD-voorzitter. Ook benadrukt hij dat men geen remgelden of ereloonsupplementen kon innen. "Om hun dalende omzet te counteren, beperkten ziekenhuizen hun uitaven en investeringen. Sommigen spraken hun reserves aan." Paul d'Otreppe stelt vast dat sommige directies er nu voorstander van zijn om de ziekenhuisfinanciering te herzien. "Een forfaitaire financiering is de oplossing, wordt geopperd. Begin oktober wilden de ziekenhuizen nog op volle toeren draaien om de verliezen te compenseren. Om niet vast te lopen, weigerden sommigen zelfs transfers van covid- patiënten. Door deze crisis zal een heus debat op gang komen over de forfaitaire financiering. De enquête toont ook duidelijk dat ziekenhuizen met de andere zorgniveaus willen samenwerken." Paul d'Otreppe stipt aan dat in het voorjaar de IZ-bedden niet vol lagen. "Dit terwijl er geen of weinig solidariteit was tussen de ziekenhuizen. Nu is er veel meer sprake van transversaliteit, er is opvallend meer solidariteit. Even waren er problemen in verband met de transfers van covid-patiënten maar nu gebeurt dat gewoon. Onder meer van het zuiden naar het noorden van het land." Tot slot is d'Otreppe van mening dat het aantal locoregionale netwerken progressief moet verminderen van de huidige 25 naar 17. Voor hem wordt het aantal universitaire ziekenhuizen ook best gereduceerd van zeven naar drie - twee in Vlaanderen en één in Franstalig België. "Enkel in België hebben bedden in universitaire en in algemene ziekenhuizen een andere financiering. UZ's moeten gevaloriseerd worden voor hun academische werk, niet voor hun klinische activiteit", besluit de BVZD-voorzitter.