...

Recht op Waardig Sterven vzw en het Departement Gezondheid en Welzijn van AP Hogeschool Antwerpen vertonen op 31 januari 2020 de documentaire End credits van Marc Cosyns en Alexander Decommere, een kritische blik uit 2012 op de praktijk van de euthanasiewetgeving, actueler dan ooit.In End Credits wordt de aanloop naar de wet en vervolgens de mogelijke toekomst ervan geschetst. Adelin lijdt aan dementiële aftakeling. Het psychisch lijden van Eva is ondraaglijk en uitzichtloos. Beiden vragen om hulp en zorg voor een waardig sterven.Marc Cosyns duidt de film anno 2019: "De kijker krijgt de knelpunten in de wetgevingen van euthanasie, patiëntenrechten en palliatieve zorg te zien via beklijvende patiëntenverhalen. We zien hoe op waardige wijze met mensen op het einde van hun leven wordt omgegaan, hun fragiliteit en kwetsbaarheid sereen getoond en geduid wordt. Zeven jaar geleden in beeld gebracht maar nog brandend actueel: hoe omgaan met mensen met dementie, met onbehandelbare psychiatrische aandoeningen of voltooid leven. We horen deskundigen hun mening: pro, contra of genuanceerd. Het is aan de kijker zelf om na te denken, te wikken en te wegen, zelf conclusies te trekken, zelf een standpunt te vormen."