...

Een persmededeling van Absym Wallonie beschrijft kort min of meer de situatie zoals ze in het Franstalige landsgedeelte de voorbije tien jaar is gegroeid. De 1733-centrale van Aarlen, die de provincies Luxemburg en Luik bedient, voert een triage van de oproepen uit, die gebaseerd is op de 'Tri Salomon'. De federale overheid heeft die in de centrale in gebruik laten nemen sinds 2012. De Tri Salomon werd ontwikkeld door de Luikse huisartsenkring in samenwerking met de ziekenhuisartsen.De oproepcentrale van Bergen, die de provincies Henegouwen, Namen en Waals-Brabant bedient, heeft als regel al lang aangenomen dat ze tijdens de 'donkere nacht' - dat is van 23u tot 8u - alleen nog oproepen voor huisbezoeken doorgeeft in een aantal beperkte gevallen. Dat zijn er vier: als de patiënt klaagt over ondraaglijke pijn, voor een overlijdenscertificaat, voor patiënten die in een rusthuis verblijven, en voor palliatieve zorg. Sinds 2019 heeft ook de centrale van Aarlen deze regel ingevoerd. Maar twee rondzendbrieven van de FOD Volksgezondheid hebben voor heel wat wrevel gezorgd bij de Waalse huisartsen. Zoveel zelfs dat een aantal kringen aangeven een staking tijdens de 'donkere nacht' te overwegen. In november 2022 verklaarde de FOD Volksgezondheid dat de 1733-operator patiënten in de 'donkere nacht' ook kan doorverwijzen naar de wachtpost. De voorbije maand stuurde de FOD een tweede brief uit die de eerste nog wat meer toelichtte. Daarin wordt gestipuleerd dat er voortaan twee huisartsen 's avonds en 's nachts van dienst moeten zijn. Eén kan geconsulteerd worden op de wachtpost zelf. Een andere moet paraat zijn om huisbezoeken af te leggen. Absym Wallonie speelt in op de woede die daarover leeft bij de Waalse huisartsen en eist dat: de 1733-centrale het recht heeft de triage van 23u tot 8u opnieuw in te voeren en ervoor zorgt dat tijdens de donkere nacht huisartsen alleen op huisbezoek moeten gaan in de genoemde situaties; de huisartsenwachtposten het recht hebben 's nachts de deuren te sluiten, zodat er maar één huisarts beschikbaar moet zijn voor de (beperkte) huisbezoeken. Persagentschap Belga polste bij de minister van Volksgezondheid om een reactie. Frank Vandenbroucke zegt dat hij de werking van de 1733 wil 'harmoniseren' over het hele grondgebied. De Vooruit-minister stelt dat hij de problemen die zich met de 1733 voordoen, wil oplossen en dat hij nieuwe middelen investeert om - in overleg - naar gerichte oplossingen te zoeken. Het punt kwam op maandag 17 april ook ter sprake op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen. De situatie in Vlaanderen en Wallonië is blijkbaar uit elkaar gegroeid. "Maar de Waalse wachtposten krijgen voortaan ook, net zoals de Vlaamse, door de oproepcentrale een xml-bestandje doorgestuurd met de patiëntgegevens en moeten dan zorgen voor de verdere afhandeling. Zo werkt het al jaren in Vlaanderen", vertelt dokter Roel Van Giel (AADM).De triage die de 1733 in sommige Waalse gebieden toepast, kent hij niet. "In Vlaanderen werkt de 1733 al in drie gebieden met triageprotocollen voor de huisarts - in Tienen, Brugge en in Mechelen. In de rest van Vlaanderen is er nog geen triage." Dat maar in vier situaties 's nacht oproepen nog doorgegeven worden aan de wachtdienst van de Waalse huisartsen, begrijpt hij niet. "Er zijn ook andere situaties die het best worden opgevolgd binnen de huisartsgeneeskunde. Ze doorverwijzen naar de spoed is ook niet fair tegenover de urgentiearts." Bvas, daarentegen, steunt de Waalse huisartsen ten volle. Dokter Johan Blanckaert: "Een triage door de 1733 is een basisvoorwaarde voor de verdere uitbouw van de huisartsenwachtdienst. Maar er is geen beterschap, de 1733 gaat er blijkbaar soms nog verder op achteruit."