...

De laatste weken hebben we gehoord dat de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG's) een koele 1,4 miljoen euro zullen moeten besparen. Daarnaast heeft men ook nog eens doodleuk meegedeeld dat de preventieve gezondheidszorg best wat minder kan gebruiken. Ondertussen is de regering volop aan het terugkrabbelen op dat gebied, maar hun ware kleuren zijn inmiddels wel duidelijk. Het wordt duidelijk hoezeer onze overheid haar weg aan het verliezen is. Het toekomstbeeld waar we nu naartoe aan het gaan zijn, is dat van het verarmde Vlaanderen. Waarin cultuur een privilege is, en waarin psychisch lijden een luxeprobleem wordt.