...

Om specialisten in opleiding aan te zetten stage te lopen in het buitenland, richtten enkele assistenten in 2019 het platform 'residentsabroad' op."Momenteel", zo legt dokter Siem De Cleyn uit, "zijn er bij 'residentsabroad' aso's van vier Vlaamse universiteiten uit verschillende disciplines - psychiatrie, interne geneeskunde, chirurgie, anesthesie... - betrokken."De organisatie is ervan overtuigd dat internationale stages bevorderlijk zijn voor de opleiding en persoonlijke ontwikkeling van aso's. De focus ligt vanuit een humanitaire instelling op het 'globale zuiden'. De peiling toont ook aan dat vele assistenten graag naar een 'Low Middle Income country' gaan. In de praktijk trekt het overgrote deel van de specialisten in opleiding nu naar Europa of de Verenigde Staten.Siem De Cleyn: "We overleggen met de universiteiten om te komen tot een vlottere organisatie van korte en lange buitenlandse rotaties. Ze zijn over het algemeen zeer enthousiast. Ook legden we contact met het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Op dit moment zoeken we sponsors." Momenteel moeten aso's echt alles zelf doen: een buitenlandse werkplek vinden, uitvissen of diploma's gelijkgesteld kunnen worden, bewijzen wat hun kwaliteiten zijn, de financiering rondkrijgen, enz. Soms aanvaardt de universiteit een jaar in het buitenland zelfs niet als opleidingsjaar."Op lange termijn hoopt 'residentsabroad' een meer structurele, systematische samenwerking met de universiteiten uit te bouwen. "In Italië en Portugal", zegt Siem De Cleyn, "wordt een buitenlandse stage van zes maanden bijvoorbeeld erkend als deel van de opleiding en gefinancierd in het opleidingsbudget. We werken er stap voor stap aan om met de universiteiten en overheden een vergelijkbare regeling te treffen."