...

Wat een tijden! Of zoals ze in managementtaal zeggen... wat een VUCA-tijdperk, wat staat voor volatile, uncertain, complex en ambigue. Een acronym voor het eerst gebruikt door het Amerikaanse leger als antwoord op het ineenstorten van het Sovjetrijk.Bill George, de voormalige CEO van Medtronic en verbonden aan Harvard Business School, focuste later op vision, understanding, courage and adaptability. Daarmee pleitte hij voor een stabiel leiderschap in een onstabiele wereld.Kunnen we deze tools ook in onze onstabiele artsenwereld anno 2022 gebruiken? Want hoe gaan we als arts om met de vele veranderingen? Blijf je reactief en ondergaand afwachten tot de volgende verandering? Of kan je de veranderingen ombuigen in een opportuniteit en proactief, met een heldere blik en met voldoende informatie, dapper en wendbaar je pad uitstippelen?