...

Duidelijk is dat XBB.1.5 snel veld wint in de Verenigde Staten. Vorige week werd deze subvariant al vastgesteld bij 26% van de onderzochte personen. In het noordoosten van de Verenigde Staten bereikt hij zelfs 70%. De Centers for Disease Control and Prevention verwachten dat hij nog verder zal doorstoten, waardoor andere varianten in de marge verdwijnen. De kans is dan ook groot dat hij zich snel verspreidt naar andere delen van wereld. Er zijn tot op heden geen bewijzen dat XBB.1.5 een forser ziekmakend potentieel zou hebben dan de varianten die tot voor kort in de Verenigde Staten overheersten. XBB.1.5 is een telg uit de XXB-lijn. Deze lijn ontstond begin 2022 uit een recombinatie van twee afstammelingen van BA.2, zelf een afstammeling van omikronvariant. XBB beschikt over een flink aantal mutaties waardoor het virus kan ontkomen aan neutraliserende antilichamen. Daardoor werd XBB prevalent in de laatste paar maanden, vooral in Azië. Subvariant XBB.1.5 vertoont bovendien een extra mutatie, die de binding aan de ace2- receptor verbetert. De oorspronkelijke XBB-variant bindt niet bijzonder goed aan de ace2-receptor. De extra mutatie kan bijdragen tot de verspreiding van XBB.1.5. Verschillende onderzoekers manen tot kalmte aan. Tot nog toe wordt in de Verenigde Staten geen toename van het aantal hospitalisaties of de mortaliteit gerelateerd aan covid-19 vastgesteld. Er wordt zelfs geopperd dat de opmerkelijke doorbraak van XBB.1.5 te maken heeft met het koude weer, dat leidt tot een concentratie van mensen in gesloten ruimten, en aan toegenomen contact tijdens eindejaarsfeesten, veeleer dan met de intrinsieke overdraagbaarheid van de subvariant. Het is wel belangrijk waakzaam te blijven. In de loop van 2022 hebben de omikronlijnen een aantal mutaties ontwikkeld waarmee ze kunnen optornen tegen de antilichamen die ontstaan na de natuurlijke infectie of vaccinatie.