...

Als tweede zoon van een rijke joodse burgerfamilie erfde Felix Mendelssohn-Bartholdy zijn muzikaal talent van zijn moeder Lea Salomon. Zijn grootvader, Moses Mendelssohn, was een bekende rabijn en filosoof, samen met Emmanuel Kant overigens medegrondlegger van de Aufklärung. Hij wordt wel eens de 'moderne Plato' genoemd. Felix' vader, Abraham, een rijke bankier, bleef een beetje gekneld tussen de aura van zijn vader en het succes van zijn zoon: "Eerst was ik gekend als de zoon van mijn vader, en later als de vader van mijn zoon!".Vader Abraham bekeerde zich tot het lutheranisme en liet zijn vier kinderen dopen. Niettegenstaande zijn Joodse afkomst, werd zoon Felix dus niet besneden. Abraham voegde ook 'Bartholdy' toe aan zijn familienaam 'Mendelssohn', verwijzend naar een landgoed dat aan Lea's broer toebehoorde. Felix werd streng opgevoed in een warm en kunstminnend gezin, waar hij samen met zijn broer en zussen zijn muzikale gave kon ontplooien. Vooral zijn oudere zus Fanny was een zeer getalenteerde pianiste, zijn andere zus Rebecca kon goed zingen en zijn broer Paul speelde cello. Felix was ook een begaafd tekenaar. Tijdens zijn talrijke reizen in Engeland, Schotland, Ierland, Frankrijk, Italië en Zwitserland, zal hij later telkens de tijd vinden om mooie landschappen uit te beelden, waarvan er nog een aantal bewaard zijn gebleven. Ook op litterair vlak is hij trouwens bijzonder begaafd en hijh spreekt vloeiend vijf talen. Alleen fysica en wiskunde liggen hem niet. Hij is heel sportief en danst uitstekend. Maar onder al zijn talenten blijft muziek zijn voorkeur genieten.Op 12-jarige leeftijd ontmoet Felix voor het eerst de beroemde Duitse schrijver Goethe, die hem tot aan zijn dood bijzonder genegen blijft. Terwijl Franz Liszt en Fréderic Chopin vooral in Frankrijk worden geapprecieerd, kent Felix Mendelssohhn zijn grootste succes in Engeland, een land dat als het ware zijn tweede thuis wordt.Tweemaal wordt Mendelssohn uitgenodigd door Queen Victoria en haar echtgenoot Prins Albert, allebei verzot op zijn Midsummer Night's dream, in 1826 (hij was amper 17 jaar oud!) gecomponeerd naar een toneelstuk van William Shakespeare. Alombekend in deze compositie is de march die nog vaak op het einde van huwelijksplechtigheden wordt gespeeld.Jaar na jaar, van de ene concertzaal naar de andere, kent Mendelssohns muziek steeds meer succes. Eind jaren 1830 vestigt de componist zich in Leipzig, waar hij directeur wordt van stads grootste spektakelzaal. Hij ontmoet er Robert Schumann, die onder de indruk is van zijn muzikaal talent en hem als de 'Mozart van de 19de eeuw' beschouwt. Felix is vooral verzot op het talent van Clara Schumann, die hij zeer regelmatig uitnodigt in zijn concertzaal, wat niet naar de zin is van haar jaloerse echtgenoot! In Frankfurt ontmoet hij de jonge Cécile Jeanrenaud, van Franse hugenootse afkomst. Het wordt een gelukkig huwelijk waaruit vijf kinderen geboren worden. Hoewel Felix Mendelssohn ongetwijfeld een heuse romanticus is, blijft hij evenzeer klassieke componisten zoals Bach en Händel in ere houden. Hun werken komen in zijn concertzaal dan ook regelmatig aan bod.Zijn zus Fanny is op muzikaal vlak ook bijzonder talentvol, maar zal in de schaduw blijven haar jongere broer. In die tijd mocht een vrouw immers niet teveel op de voorgrond treden. Haar composities worden zelfs onder de naam van haar broer gepubliceerd! Maar Fanny en Felix zijn twee handen op één buik en hebben een bijzondere band met elkaar. Wanneer Fanny in 1847 plotseling een fatale hersenbloeding oploopt, is haar broer ontroostbaar.Zijn jachtig leven als componist, orkestleider, solist op piano en orgel, met vele verplaatsingen, uitgebreide correspondentie met talrijke vrienden en mondain leven hebben Mendelssohn ook volledig uitgeput. Op 28 oktober 1847 krijgt hij plotseling hevige hoofdpijn. Enkele dagen later overlijdt hij, op 38-jarige leeftijd, amper vijf maand na zijn geliefde zus. Wellicht zijn beiden het slachtoffer geweest van een familiale vorm van cerebraal aneurysma.Ondanks zijn bekering tot het protestantisme zal Mendelssohn toch te lijden hebben onder Jodenhaat. Het antisemitisme zal na zijn dood nog heviger worden. In 1850 publiceert Richard Wagner een artikel, waarin hij verscheidene Joodse musici op de korrel neemt. Hij verwijt Mendelssohn schromelijk tekort te komen aan creativiteit, en poneert dat hij alleen maar inspiratie put uit de muziek van zijn voorgangers. De nazi's zullen een kleine eeuw later elke uitvoering van Mendelssohns werk verbieden.Naast zijn meesterwerken zoals Midzomersnachtsdroom, de Italiaanse en Schotse symfonie, laat Felix Mendelssohn een erfenis na van 321 symfonieën, concerto's, ouvertures, kamermuziek, sonates, orgelmuziek, opera's, oratorio's en cantates. Een bijzonder getalenteerde componist die zeker een plaats verdient naast de grootste romantici, en die ook zijn voor- gangers uit de klassieke en barokke periode een warm hart toedroeg.